تماس با ما

شبکه های اجتماعی

اطلاعات تماس

درباره ما

افتخار داشته ایم از سال ۱۳۹۸ با برگزاری صدها دوره آموزش حضوری و غیر حضوری بازار های سرمایه ای در خدمت شما مردم عزیز ایران زمین باشیم. رسالت ما گسترش دانش اقتصاد و توسعه فردی در میان عموم مردم شریف ایران است.

تماس با ما

شبکه های اجتماعی

اطلاعات تماس

درباره ما

افتخار داشته ایم از سال ۱۳۹۸ با برگزاری صدها دوره آموزش حضوری و غیر حضوری بازار های سرمایه ای در خدمت شما مردم عزیز ایران زمین باشیم. رسالت ما گسترش دانش اقتصاد و توسعه فردی در میان عموم مردم شریف ایران است.